Groene pleinen en werken in schooltuinen, binnen drie jaar kan dat op iedere school op Schouwen-Duiveland

Schoolpleinen op Schouwen-Duiveland worden de komende jaren groener. De gemeenteraad besloot unaniem om daarvoor budget beschikbaar te stellen. Binnen drie jaar moeten alle pleinen op het eiland vergroenen én komt er schooltuinonderwijs.
Kinderen in schooltuin
Kinderen in een schooltuin © ANP
Dit plan wordt al twee jaar voorbereid door een kerngroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs en kinderopvang, NME Schouwen-Duiveland, IVN Natuureducatie, Sandee/Habo en de imkersvereniging Schouwen-Duiveland.

Pilots

Volgend jaar gaan er twee pilots van start. Eén daarvan begint bij de Theo Thijssenschool in Zierikzee, waar het schoolplein vorig jaar al vergroend is. De tweede pilot vindt plaats in Bruinisse, waar het hard nodig is omdat de schoolpleinen nog 'stenen woestijnen' zijn.
Tijdens deze pilots wordt niet alleen ingezet op het vergroenen van de pleinen. Er worden ook schooltuinen aangelegd, waarin de leerlingen kunnen gaan tuinieren.

Maatschappij op het schoolplein

Het idee is dat de scholen niet zomaar vergroenen, maar dat vergroening ook wordt opgenomen in het lesprogramma. Dit moet de jeugd bekend maken met maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteit, gezonde voeding en bewegen, global goals, agri-skills van de toekomst tot aan circulaire economie.
groen schoolplein basisschool koudekerke
Groen schoolplein ter illustratie © Omroep Zeeland
Het plan bestaat uit een combinatie van een groen plein, een schooltuin en de verwerking van het onderwerp in het lesprogramma. Deze drie dingen moeten samen zorgen voor meer bewustwording en voor een vergroening die in stand kan blijven.
"Door te kiezen voor zowel vergroening van het plein als voor het aanleggen van een schooltuin, heb je het beste uit twee werelden," volgens Janneke Donkers van het NME. "Het groene plein is beschikbaar voor alle leerlingen en wordt veelal gebruikt om lekker op te spelen en ravotten én om buiten les te geven. Dit biedt een mooie opmaat naar het schooltuinjaar dat in groep 6/7 ingebouwd wordt in het onderwijsaanbod van elke school. Hier kunnen we met deze groep kinderen dan echt de diepte in door hen gedurende twintig lessen, verspreid over het seizoen, mee te nemen in de wereld van het schooltuinieren."

Allesbehalve nieuw

Er zijn in de voorbije jaren al veel schooltuintjes geweest op het eiland, maar die hebben het over het algemeen niet lang volgehouden. Vaak beginnen scholen met een initiatief dat gebouwd is op de inzet van vrijwilligers en als die vrijwilligers dan geen tijd meer hebben, verwatert het al snel volgens NME Schouwen-Duiveland.
Vrijwilligers zijn ook in dit plan nog steeds welkom als een waardevolle toevoeging. "Uiteraard gaan we dit voor het klein onderhoud en praktische zaken op de schooltuin/plein aanvullen met allerlei enthousiaste vrijwilligers, ouders, opa's, oma's, buurmannen/vrouwen, gastdocenten etc", melden de initiatiefnemers.
Een investering in groene pleinen moet de volgende punten ten goede komen:
  • Verbetering van voedingspatroon en besef van 'grond tot mond'
  • Vermindering pestgedrag en bevordering van samenwerking
  • Bewustwording van belangrijke maatschappelijke thema's
  • Bevordering klimaatbestendigheid van bebouwde omgeving (verkoeling) en stimulering biodiversiteit
  • Onderhouden sociale gemeenschappen in omgeving met extra voorzieningen
  • Verbinden jong en oud