Komende jaren miljoenen voor agrarisch natuurbeheer

Tot en met 2028 krijgt het agrarisch collectief Poldernatuur Zeeland maximaal 3,8 miljoen euro per jaar voor het uitvoeren en het uitbreiden van agrarisch natuurbeheer. Voor dat bedrag kunnen ongeveer 350 boeren in de provincie zich bezighouden met het behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap, melden Gedeputeerde Staten.
Agrariërs kunnen met geld akkerranden inrichten die aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld de leeuwerik
Agrariërs kunnen met geld akkerranden inrichten die aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld de leeuwerik © Abra van Vossen
Het geld wordt voor 65 procent betaald uit Nederlandse middelen voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid. De rest wordt door de provincie betaald.
Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit een samenwerking van negen agrarische natuurverenigingen. Het collectief sluit beheercontracten af met agrariërs voor bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van akkerranden, hagen, poelen en botanische graslanden.

Aantrekkelijk voor vogels

Grondeigenaren kunnen tegen een vergoeding een (deel van een) perceel zo inrichten dat het aantrekkelijk is voor vogels als de patrijs en de leeuwerik.
Voorzitter Rinus van 't Westeinde van Poldernatuur Zeeland zegt blij te zijn met het geld dat tot en met 2028 beschikbaar is. "Je ziet dat natuurbeheer steeds meer gaat leven bij agrariërs in de provincie, dus het is fijn dat er structureel geld voor is."