Kamer kritisch over verhuizing marinierskazerne

DEN HAAG -
Minister Hillen is ervan overtuigd dat de beste optie is dat de kazerne naar Vlissingen verhuist, omdat hier meer ruimte is dan in Doorn, de kazerne aan het water komt te liggen en Zeeland goed meewerkt aan de mogelijke verhuizing. Een meerderheid van de commissie Defensie heeft nog twijfels en wil eerst meer informatie over de kosten.

Hoorzitting

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven houden de Kamerleden een hoorzitting over de kazerne. Wanneer de hoorzitting is gepland, is nog niet bekend.
Een volledig overzicht van onze berichtgeving over de verhuizing van de kazerne vindt u in het dossier marinierskazerne Vlissingen.