'Ontpoldering Hedwige nu al een succesverhaal': na een jaar al vol vissen en vogels

Ruim een jaar geleden stroomde het eerste water de Hedwigepolder in. Een jaar later blijken er volop vissen en vogels te leven in het veelbesproken natuurgebied. Bij de ontpoldering vertelden experts dat de natuur vijftig jaar nodig zou hebben om zich te ontwikkelen, maar er zijn al snel resultaten. Volgens natuuronderzoekers is het onder water zetten van het gebied nu al een succesverhaal.
Hedwigepolder
Hedwigepolder © Omroep Zeeland
In juni en oktober zijn er vis- en vogeltellingen gedaan in de Hedwige- en naastgelegen Prosperpolder. In het 600 hectare grote gebied zijn bij de tellingen vijftien vissoorten aangetroffen, zoals de baars, brasem, snoekbaars bot, sprot en paling. Volgens de Vlaamse visbioloog Alain Dillen van het Agentschap Natuur en Bos is het bijzonder om na een jaar al zo veel verschillende vissen te zien. "Het is bijvoorbeeld opvallend dat er zowel zout- als zoetwatersoorten zijn gevonden."

Feestmaaltijd

Ook zijn er verschillende soorten garnalen en andere ongewervelden aangetroffen. Deze zijn volgens de onderzoekers weer een feestmaaltijd voor de vele vogels die het gebied nu al aandoen. Vooral bergeenden, lepelaars en kluten gebruiken de Nederlandse en Vlaamse polders als broedgebied of plek om uit te rusten.
Ik hoop dat er nog veel meer vis- en vogelsoorten gaan komen. Hopelijk ook zeldzame soorten.
Alain Dillen, visbioloog van Agentschap Natuur en Bos
Volgens Alain Dillen zoekt de natuur nu al zijn eigen plek in het gebied. "In een jaar tijd zijn al heel wat goeie geulen gevormd." Dat is volgens de onderzoeker belangrijk, omdat vissen die gebruiken om het natuurgebied binnen te zwemmen vanuit de Westerschelde.

De Hedwigepolder als nieuwe leefomgeving

Door deze snelle ontwikkeling heeft Dillen goede hoop voor de toekomst. "Ik verwacht dat er nog veel meer vis- en vogelsoorten gaan komen. Hopelijk ook zeldzame soorten." Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de houting. De uitgestorven gewaande vissoort lijkt aan een bescheiden opmars bezig te zijn in de Belgische Schelde en zou de Hedwigepolder kunnen vinden als nieuwe leefomgeving.
Onlangs bleek uit onderzoek dat twee derde van de Zeeuwen tegen verdere ontpoldering is in de provincie. Dat bleek uit een representatieve stand van het Kieskompas, de stemwijzer van de regionale omroepen. Volgens de stemmers moet het blijven bij de ontpoldering van de Hedwigepolder.
Panoramaheuvel hedwige
De Panoramaheuvel bij de Hedwigepolder © Omroep Zeeland
Vorig jaar oktober liep het eerste water in de Hedwigepolder. Daar werd op het laatste moment nog flink over gesteggeld doordat bleek uit onderzoek dat Scheldewater was vervuild met pfas. Begin dit jaar werd nog een nieuwe naam gezocht voor de veelbesproken polder. Daar ging een aantal weken later een streep door vanwege flinke kritiek van onder andere politieke partijen.
Tijdspad ontpolderingsprocedure Hedwigepolder
2005: Het kabinet-Balkenende II ondertekent een verdrag met afspraken over nieuwe natuur die er moet komen door schade die is ontstaan door het verdiepen van de vaargeul naar Antwerpen en zegt dat 600 hectare natuurcompensatie in Zeeland nodig is.
2009: Balkenende IV beslist de Hedwigepolder niet onder water te zetten.
2009: Het kabinet besluit dat de Hedwigepolder toch onder water moet. Landbouwminister Gerda Verburg (CDA) en premier Jan Peter Balkenende (CDA) stellen dat zij er alles aan hebben gedaan om alternatieven te vinden, maar ontpolderen blijkt de beste oplossing.
2010: Rutte I neemt in het regeerakkoord op dat de Hedwigepolder niet onder water gaat, maar dat er een alternatief gezocht wordt.
2011: Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) ziet in de Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen alternatieven voor de Hedwige.
2012: De Tweede Kamer wijst Blekers plan af. Vlaanderen wil dat Nederland gaat ontpolderen. De Vlaamse minister-president Kris Peeters stelt Nederland een ultimatum. Staatssecretaris van Landbouw, Sharon Dijksma, meldt dat de Hedwigepolder in 2019 onder water komt te staan.
2021: De PFAS verontreiniging van de Westerschelde doet de discussie weer oplaaien, oud-eigenaar Gery de Cloedt wil bij de Raad van State zijn polder terugkrijgen.
2022: De dijken zijn dermate afgegraven dat er een 'point of no return' is bereikt. Eind oktober is het laatste stukje van de dijk weggegraven en stroomt het water de polders in en uit.