Wezels, dwergvleermuizen en hazen moeten hun biezen pakken voor het Justitieel Complex Vlissingen

Om verder te kunnen met de voorbereiding van de komst van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), zullen er een aantal dieren moeten verhuizen. De provincie geeft daarom toestemming om de verblijfplaatsen van wezels, bunzings, steenmarters, dwergvleermuizen en hazen te beschadigen of te vernielen.
JCV
Tekening van het JCV © Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het JCV komt in de plaats van de afgeblazen marinierskazerne bij Ritthem, en zal uit een zwaar beveiligde gevangenis en een rechtbank bestaan. Het complex komt midden in het zogenoemde Stadslandgoed Nieuwerve en moet in 2030 in gebruik genomen worden.
Het terrein gaat nu klaargemaakt worden. Dat houdt in dat er onder andere watergangen worden gedempt en ergens anders weer gegraven wordt, er nieuw groen wordt aangelegd en wegen worden verbreedt. Dat zal inhouden dat het leefgebied van bovengenoemde dieren aangetast wordt. Die worden beschermd door een natuurvergunning, maar daar kan in bijzondere gevallen van worden afgeweken. Dat heet een ontheffing.
Vlissingen-Oost waar het Justitieel Complex Vlissingen komt.
Vlissingen-Oost waar het Justitieel Complex Vlissingen komt. © Omroep Zeeland
De bouw van het JCV is reden voor de provincie om een dergelijke ontheffing te geven. Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat er 'zorgvuldig wordt gehandeld en compenserende maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen'.

Leefgebied wordt verbeterd

Zo komt er onder andere straks meer ruimte voor de dieren nadat de bouw van het JCV klaar is schrijven GS: 'Door het werken buiten de kwetsbare periode en het vooraf ongeschikt maken van het plangebied, wordt voorkomen dat de dieren onnodig worden verstoord of gedood tijdens de werkzaamheden. Daarnaast wordt, door het verbeteren van leefgebied rondom het JCV, ervoor gezorgd dat er altijd voldoende leefgebied aanwezig is'.