Tekort 12,5 miljoen dreigt bij herontwikkeling veiling en sportvelden Krabbendijke

Met de herinrichting van het oude veilingterrein in Krabbendijke en verplaatsing van de sportvelden stevent de gemeente Reimerswaal af op een tekort van 12,5 miljoen euro - zo blijkt uit het raadsvoorstel waarover de gemeenteraad zich volgende week buigt. Op de huidige plaats komt een brede school met gymzaal en is ruimte voor woningbouw. Maar zónder de dertien flexwoningen, waarvoor de locatie ook in beeld was.
Sportvelden Krabbendijke
De sportvelden met daarachter het oude veilingterrein © Google Streetview
De kleedruimten en andere gebouwen bij het huidige sportcomplex zijn verouderd en twee jaar geleden besloot de gemeenteraad daarom tot een nieuwe invulling van het gebied. Zo komt er een brede school waarin basisscholen De Zevensprong en De Klimroos onderdak krijgen. Volgend jaar wordt duidelijk of er ook een supermarkt bij de nieuwbouw komt. Volgens het college zijn de gesprekken met het Jumbo-concern daarover nog gaande. De sportvelden verhuizen naar een terrein ten westen van nieuwbouwwijk Rozeboom; de kosten daarvan bedragen alleen al zo'n tien miljoen euro.

Woningbehoefte

In 2021 stemde de gemeenteraad al in met de herontwikkeling en gaf het college de opdracht de plannen nader uit te werken. "In de tussentijd vond er een aantal wijzigingen plaats, zo is bijvoorbeeld de woningbehoefte gestegen", laat wethouder Maarten Both weten. De eerder aangekondigde dertien flexwoningen keren in de plannen niet terug; het is nog niet bekend waar deze wél naar toe gaan. In de plaats daarvan komen 80 woningen, waarvan tweederde in de categorieën sociaal en betaalbaar.
De Reimerswaalse raad heeft dinsdag 19 december de keuze uit meerdere ontwikkelscenario's, waarbij elke keuze leidt 'tot een substantieel financieel tekort'. Want ook de huidige financiële situatie is anders dan in 2021, blijkt uit het voorstel. Op basis hiervan heeft het college de plannen aangepast.

Scenario's

Deze tekorten lopen uiteen van 11,5 miljoen (variant 1), 11,9 miljoen (variant 2a) tot 12,5 miljoen (variant 2b). Deze laatste variant heeft de voorkeur van het college, omdat dit op het meeste draagvlak zou kunnen rekenen bij de sportverenigingen en woningbouwcorporatie. Het college verwacht dat de tekorten in de praktijk lager uit zullen vallen. Een uitgeklede variant, zonder verplaatsing en met het opknappen van het bestaande sportcomplex, zou de gemeente 'slechts' een tekort van een krappe vijf miljoen euro opleveren.
Dit is een bericht van Streekomroep de Bevelanden