Bijna 500 pagina's dik document over geschiedenis werkzaamheden Zeeuwse dijken

Zeeland heeft maar liefst 429 kilometer aan dijken, dammen, duinen en kades om de inwoners van Zeeland te beschermen tegen overstromingen. Deze kustlijn is voor het grootste deel in de loop van zo'n tien eeuwen door mensen aangelegd, onderhouden, hersteld en beheerd. En over alle ingrijpende werkzaamheden die vanaf 1944 zijn uitgevoerd is vandaag het boek verschenen Zeeuwse zeeweringen. Werken aan de Zeeuwse, kust 1944-2015, geschreven door Jeanine Dekker.
Presentatie boek zeeweringen
Een pagina uit het boek Zeeuwse zeeweringen © Uitgeverij Matrijs
Na de inundatie van 1944 werden vier grote dijkgaten op Walcheren gedicht. Na de verwoestende stormvloed in 1953 werden verspreid door de hele provincie op tal van plaatsen doorgebroken dijken gedicht. De uitvoering van de Deltawerken behelsde behalve de afsluiting van hele zeearmen ook het in stand houden en de versterking van vele tientallen kilometers dijk, duin en strand achter de Oosterscheldekering. Vooral deze laatste werken zijn nooit klaar en lijken ook door klimaatverandering alleen maar groter te worden.

Dit werk was van levensbelang

Volgens Dekker is het een naslagwerk en toont het de verdediging van Zeeland op de grens van land en water. "Het vertelt hoe aannemers de kolossale werken, die technisch vaak ook nog eens heel gecompliceerd waren, tot stand brachten. Hoe de waterbouw zich snel ontwikkelde." Daarnaast gaat het boek over hoe Zeeland beschermd moest worden, want nergens anders aan de Nederlandse kustlijn was dit werk zo vaak van levensbelang.
Ik hoop dat dit naslagwerk met een stukje Zeeuwse geschiedenis bij veel Zeeuwen een plekje in huis krijgt.
Jeanine Dekker - auteur Zeeuwse zeeweringen
Het boek is in eerste instantie een initiatief van Jaap Welleman, die zijn hele leven in de waterbouw heeft gewerkt. In al die jaren heeft hij een archief opgebouwd met allerlei informatie, tekeningen, foto's en beeldmateriaal. Hij heeft op een gegeven moment contact gezocht met Dekker en gevraagd of zij een boek wilde schrijven, gebruikmakend van zijn archieven. Dekker schreef vervolgens op basis van zijn praktische kennis en haar eigen onderzoek dit naslagwerk.

Meest indrukwekkende werkzaamheden

Van alle werkzaamheden die sinds 1944 zijn uitgevoerd, vindt Dekker die na de watersnoodramp van 1953 het meest indrukwekkend. "Dat heeft vooral te maken met het verhaal dat erachter zit. De enorme ramp, alle verwoestingen en al die mensen die zijn omgekomen. En dat dan een land opstaat en een hoeveelheid aan materieel naar Zeeland stuurt om alle gaten te dichten en helpt bij de wederopbouw van onze provincie."
Presentatie boek zeeweringen
werkzaamheden aan de zeewering in Vlissingen © Omroep Zeeland
Tijdens het onderzoek en het schrijven van het boek heeft Dekker de meeste voldoening gekregen van de nieuwe dingen die ze heeft geleerd. "Ik had veel contact met Welleman die ontzettend veel weet over dit onderwerp. Van hem heb ik dus veel geleerd. Maar ook door het doorspitten van alle archieven en het materiaal heb ik dingen ontdekt waarvan ik niet wist het bestond." Dekker vindt het sowieso het leukste om dingen te onderzoeken en om in de geschiedenis te duiken.

Hopelijk wordt dit stukje geschiedenis niet vergeten

Dekker hoopt dat ze met het boek een bijdrage heeft kunnen leveren aan het in kaart brengen van een stuk geschiedenis van de werkzaamheden aan de Zeeuwse kustlijn. "Dan met name vanuit de kant van de aannemers en werknemers. En ik hoop dat dit naslagwerk bij veel Zeeuwen een plekje krijgt in huis, zodat mensen alles nog eens kunnen nalezen en het niet wordt vergeten."
Wie is Jeanine Dekker?
Jeanine Dekker is geboren in Sint Laurens, waar ze een groot deel van haar jeugd doorbracht. Daarna studeerde ze sociologie aan de universiteit in Tilburg. In 1996 promoveerde ze in Tilburg cum laude op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van de coöperatieve zuivelindustrie op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg.
Na haar promotie werkte ze als wetenschappelijk redactiesecretaris aan de driedelige 'Geschiedenis van Noord-Brabant' (1996-1997). Daarna heeft ze zich gespecialiseerd in de regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Zeeland, en schreef en redigeerde boeken, artikelen en tijdschriften.
Tussen 2006 en 2010 werkte ze als onderzoeker in dienst van de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek deed naar de ontstedelijking en gelijktijdige opkomst van het platteland in Zeeland in de achttiende en negentiende eeuw. Daarna was ze als redactielid en auteur betrokken bij de vierdelige 'Geschiedenis van Zeeland'.
Van 2011 tot 2022 werkte ze bij Erfgoed Zeeland. Eerst als adviseur volkscultuur, later ook als eindredacteur van de website van Zeeuwse Ankers, de culturele biografie van Zeeland. Daarnaast maakt ze teksten voor boeken, magazines, websites, tentoonstellingen en documentaires.