Zorgen op bijeenkomst over toekomst acute zorg: 'Zeeland is een complexe regio en moet beide SEH's behouden'

Veertig mensen konden woensdagavond meepraten over de toekomst van de acute zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt naar andere oplossingen voor de inrichting van de acute zorg, omdat het in de huidige vorm onder druk staat. In vier regio's (Friesland, Drenthe, Amsterdam en Zeeland) peilt het ministerie de meningen. Als derde was Goes aan de beurt. Ondanks dat iedereen welkom was, kwamen op de bijeenkomst vooral professionals af.
SEH Goes
De spoedeisende hulp in Goes © Omroep Zeeland
Na een korte introductie praten de aanwezigen in groepen over hoe zij de acute zorg zien, welke behoeften er zijn en wat het bijvoorbeeld zou betekenen als er een spoedeisende hulp (SEH) in de buurt sluit.
Hoewel de minister nooit met zo veel woorden heeft gezegd dat er een SEH in Zeeland zal verdwijnen als de acute zorg 'heringedeeld' wordt, leeft dat gevoel en die angst toch wel onder de mensen die naar de bijeenkomst zijn gekomen. "We kunnen echt niet zonder een SEH in Goes én Terneuzen. Alleen al gelet op de infrastructuur. Als de Westerscheldetunnel dicht is, kun je geen kant op", klinkt het.

Waarom wordt er gekeken naar de inrichting van de acute zorg?

Volgens het ministerie moet de acute zorg op de schop om de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg te waarborgen. Met als uitgangspunt: 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet'. De inmiddels vertrokken demissionaire minister Kuipers zegt dat nu de kwaliteit niet op alle SEH's voldoet. "Het is een schijnveiligheid, als er geen of niet genoeg bekwame artsen zijn", liet hij eerder weten.
Verandering is noodzakelijk, vond Kuipers. In een brief aan de Tweede Kamer van december vorig jaar schreef hij: "Ik streef er naar dat nieuwe normen duidelijkheid geven aan burgers over wat zij mogen verwachten. Ik vind het daarom belangrijk dat het perspectief van burgers wordt meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe normen."
De mensen zitten vanavond aan tafel met iemand van het onderzoeksbureau, dat in opdracht van het ministerie van VWS, alle informatie verzamelt. Aanwezige Zeeuwenwillen voornamelijk duidelijk maken hoe uniek en complex Zeeland is. Niet alleen geografisch met tunnels en bruggen, maar ook door de zware industrie in de regio en de verdrievoudiging van het inwoneraantal door toeristen in het hoogseizoen.

45-minutennorm ter discussie: 'ambulances zijn halve ziekenhuizen'

Iets waar het ministerie ook naar kijkt is de 45-minutennorm. Eerder ontstond daar al ophef over. Wat onze voormalige minister Kuipers betreft mag die norm heroverwogen worden. Nu is het nog zo dat elke inwoner binnen 45 minuten met een ambulance bij een spoedeisende hulp moet zijn. Maar omdat 'ambulances halve ziekenhuizen zijn', moet de norm opnieuw tegen het licht gehouden worden. Het stuitte op weerstand in de Tweede Kamer, maar ook bij lokale bestuurders.
Die 45-minutennorm is ook een discussiepunt tijdens de avond. Volgens één van de aanwezigen is het verruimen ervan ook niet praktisch. Als ambulances langer onderweg mogen zijn, dan zijn ze ook langer weg uit de provincie. Die capaciteit is er volgens hem helemaal niet. Iemand anders waarschuwt voor de gevolgen voor de mobiliteit. "Openbaar vervoer is al lastig in Zeeland. En voor familie wordt het helemaal ingewikkeld als iemand bijvoorbeeld in Rotterdam terechtkomt."

Aanwezigen willen het over de gehele zorg hebben

Bij een discussie over alleen acute zorg blijft het niet. Bij een aantal tafels wordt de hele zorg belicht, omdat het één met het ander samenhangt. Ook de macht van zorgverzekeraars wordt besproken. "Hebben ze niet te veel de vinger in de pap? En moeten we ons daar zorgen over maken?"
Adrz spoedeisende hulp ambulance seh
De spoedeisende hulp van het Adrz in Goes © Omroep Zeeland
De conclusie van de avond berust eigenlijk op het idee dat het in Zeeland echt niet met nog minder kan. Als er in een grote stad, met drie SEH's eentje verdwijnt, dan voelen inwoners het minder dan dat de SEH in Goes of Terneuzen dicht moet, is de gedachte.
Na afloop vertellen twee Zeeuwen, die als burger naar de bijeenkomst kwamen, dat ze tevreden zijn over de avond. "Het was fijn om met elkaar in gesprek te gaan en ook professionals te horen. Ik denk dat we goed hebben uitgelegd wat Zeeland nodig heeft."
SEH-arts en medisch manager Menno Gaakeer Adrz
SEH-arts en manager Menno Gaakeer © Omroep Zeeland
SEH-arts en manager van de spoedeisende hulp in Goes Menno Gaakeer denkt er iets anders over. "Het was goed om met elkaar te praten vanavond. Maar het is ook jammer dat we het vooral hebben over wat er niet goed gaat, terwijl er juist ook heel veel wel goed gaat." Verder blijft hij benieuwd hoe de input van een avond als deze vorm krijgt in de oplossingen waar het ministerie op termijn mee komt.
Over mogelijke oplossingen mogen de aanwezigen van deze avond ook nog meepraten. Later volgt een tweede bijeenkomst waarin specifiek hun mening wordt gevraagd over mogelijke scenario's die de 45-minuten norm kunnen vervangen.