'Geef Bevelandse appeltelers een gelijk speelveld'

De gemeenteraad van Borsele wil dat Europese appeltelers aan dezelfde regels gebonden moeten zijn als het gaat om het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Alle raadsfracties steunden donderdagavond een motie, die was ingediend door SGP/ChristenUnie.
Fruitoogst appels
Het biologische bestrijdingsmiddel Raptol mag in Nederland niet langer door appeltelers gebruikt worden © Pixabay
Er wordt met twee maten gemeten, vindt de raad. Het biologische bestrijdingsmiddel Raptol mag in Nederland niet langer door appeltelers gebruikt worden. In landen als België en Duitsland is het middel wel toegestaan.

Zwarte lijst

De appelbloesemkever is de grote boosdoener. Het diertje heeft geen natuurlijke vijanden en staat volgens de indieners van de motie garant voor grote schade. Tot soms wel vijftig procent van de productie. Vorig seizoen mocht Raptol in Nederland nog wel gebruikt worden om de kever te bestrijden. En nu staat het op de zwarte lijst. Hoewel, particulieren en siertelers in ons land mogen het middel nog wel gebruiken.

Willekeur

Het heeft er volgens de raad zo alle schijn van dat er op basis van willekeur beslissingen zijn genomen. Sommige raadsleden vragen zich af, "hoe zit het dan met appels uit omringende landen waar het bestrijdingsmiddel is toegestaan? Liggen die appels straks gewoon in onze supermarkten? Mag dat wél?"
De raad roept het Borselse college op de zaak onder de aandacht te brengen bij de instanties die erover gaan, waaronder het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en het College voor het Toelaten van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).
Dit is een bijdrage van Streekomroep De Bevelanden.