Zeeland wil geen militair oefenterrein worden

Het provinciebestuur maakt zich zorgen over nieuwe activiteiten die het Ministerie van Defensie in Zeeland wil uitvoeren. Door de veiligheidssituatie in de wereld wil de krijgsmacht meer kunnen oefenen. De provincie begrijpt dat, maar maakt bezwaar tegen laagvliegende helikopters boven landbouwgronden, natuurgebieden en recreatieterreinen.
Apachehelikopter van defensie
Apachehelikopter van Defensie © ANP
Defensie wil vier nieuwe activiteiten ontplooien in Zeeland. Een gegarandeerde havencapaciteit in Vlissingen voor de overslag van legermaterieel, laagvlieggebieden voor helikopters, nieuwe helikopterlandingsplaatsen en oefenterreinen met graafmogelijkheden.
Het Zeeuwse provinciebestuur begrijpt de vraag, maar stelt in een brief aan Defensie dat er door het Rijk van Zeeland 'meer ruimte wordt gevraagd dan er beschikbaar is'. Dit geldt dus ook voor locaties die Defensie in de provincie zoekt en voor eventuele activiteiten zoals oefeningen.
Zeeland vraagt Defensie rekening te houden met natuurgebieden die nu al overbelast zijn door stikstof. Hierdoor zijn er 'beperkte mogelijkheden voor nieuwe activiteiten'.

Broedvogels

De zestien Natura 2000-gebieden zouden erg te lijden krijgen onder laagvliegende helikopters. Vooral broed- en trekvogels krijgen het zwaar als er meer toestellen gaan rondvliegen. "De gevolgen van verstoring door laagvliegende helikopters kunnen oplopen tot een permanent vertrek [van vogels - redactie] uit het gebied."
Over de gezochte oefenterreinen met de mogelijkheid om schuttersputjes te graven merkt het Zeeuwse provinciebestuur op dat het niet wenselijk is die in Natura 2000-gebieden te realiseren. "Dit zou onherstelbare schade tot gevolg hebben aan voor die gebieden aangewezen habitattypen."
Militair transport Amerikaanse landmacht
Een voor een rollen de gepantserde gevechtsvoertuigen uit het schip, januari 2023 © ANP

Munitieopslag

Over de gegarandeerde havencapaciteit (Host Nation Support) merkt Zeeland op dat hiervoor overleg nodig is met havenbedrijf North Sea Port en met de gemeenten Vlissingen en Borsele. Als er ook munitie en brandstof zal worden opgeslagen, moet er vanwege de veiligheid rekening gehouden worden met andere activiteiten in het Sloegebied, zoals de productie, opslag en transport van waterstof en ammoniak.
Verder bestaan er plannen om een groot deel van Zeeland aan te wijzen als locatie voor het laagvliegen met helikopters. Er wordt ook gezocht naar nieuwe landingsplaatsen voor helikopters. Volgens het provinciebestuur wordt daarbij onvoldoende rekening gehouden met de landbouw en de recreatie in de provincie. Die thema's worden door Defensie zelfs niet eens genoemd. Ook vraagt Zeeland rekening te houden met de burgerluchtvaart op Vliegveld Midden-Zeeland.