Paar uurtjes meer declareren dan dat er gewerkt is: Zeeuwse gemeenten pakken zorgfraude hard aan

Een paar uurtjes meer declareren dan dat er gewerkt is. Of enorme winst maken terwijl er geen of slechte zorg geleverd wordt. Het zijn voorbeelden van zorgfraude. Hoewel Zeeuwse cijfers ontbreken, zijn de dertien Zeeuwse gemeenten ervan overtuigd dat misbruik van zorggeld ook in onze provincie speelt. En dus hebben ze de handen ineen geslagen om dit hard aan te pakken.
rollator oud mens
'Ons zorggeld moet aan kwetsbaren besteed worden' © ANP
Een speciaal team dat op dit moment geformeerd wordt, moet als eerste de zorgfraude in Zeeland in beeld brengen, zegt Annebeth Evertz als voorzitter van het Overleg Zeeuwse Overheden op het gebied van zorg. "Er is geen onderzoek gedaan naar zorgfraude in Zeeland, maar we weten uit landelijk onderzoek dat het gebeurt. We zijn niet zo naïef om te denken dat dat in onze provincie niet zo zou zijn."

Van reactief naar proactief

De belangrijkste stap die gemaakt moet worden is dat er proactief toezicht komt. "Nu zien we dat veel gemeenten pas in actie komen als er meldingen zijn, we reageren dus reactief. Maar we willen risico's eerder in beeld brengen en daar meteen op handelen."

Waterbedeffect

Het is overigens niet zo dat zorgfraudeurs in Zeeland nu hun gang kunnen gaan, maar volgens Annebeth Evertz kan de aanpak wel beter. "Nu doen de dertien Zeeuwse gemeenten dat ieder afzonderlijk. De ene gemeente is daar actiever in dan de andere. Het gevolg is dat fraudeurs naar een andere gemeente overstappen als het ze te heet onder de voeten wordt. De gezamenlijke Zeeuwse aanpak moet een waterbedeffect voorkomen."
Aanpak zorgfraude
Annebeth Evertz © Omroep Zeeland
Volgens Annebeth Evertz zijn er verschillende redenen dat de Zeeuwse gemeenten hebben besloten om zorgfraude effectiever aan te pakken. "We willen juist onze kwetsbare inwoners die zorg nodig hebben beschermen. Ons zorggeld moet aan hen besteed worden in plaats van dat het verdwijnt in de zakken van kwaadwillende mensen."

Sollicitatiegesprekken

Op dit moment lopen er sollicitatiegesprekken voor een coördinator Zorgfraudebestrijding. Vervolgens worden er zes toezichthouders aangesteld. Het is de bedoeling dat het Zeeuwse zorgfraudeteam in september op volle sterkte is.