Wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland legt tijdelijk haar taken neer

Wethouder Paula Schot (SGP) legt voorlopig haar taken neer. Schot kwam vorige week in opspraak, omdat ze bij de verbouwing van haar pand in de binnenstad van Zierikzee meerdere bouwregels overtrad. Paula Schot gaat een zaakwaarnemer aanstellen die de verbouwing verder gaat begeleiden.
Paula Schot - wethouder gemeente Schouwen-Duiveland
Paula Schot heeft haar taken tijdelijk neergelegd © Gemeente Schouwen-Duiveland
In een schriftelijke verklaring aan de raad schrijft de wethouder dat het verkeerd was om het contact met de opdrachtnemers voor de verbouwing te laten lopen via haar man. Zij schrijft hierover: "Dat is achteraf bezien een verkeerde inschatting van mij geweest."

Spijt

"Ik had er, mede gezien mijn publieke functie als één van uw wethouders, bovenop moeten zitten. Het spijt mij dat ik uw raad hierin teleur heb gesteld, en teleurstel." Ze stelt dat de opdracht ook door haar is gegeven, omdat zij mede-eigenaar is van het pand. En dat ze zich verantwoordelijk voelt.
De gemeente heeft dwangsommen opgelegd en er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal verwijderen van asbest en het met opzet overtreden van de wettelijke regels. Hierover verklaart Schot: "Gezien het feit dat dit een lopend strafrechtelijk onderzoek is, kan ik hier inhoudelijk geen uitspraken over doen, maar ik wacht de uitkomst van dit onderzoek met vertrouwen af."

Wethouder hoopt vertrouwen te herstellen

Wethouder Schot stelt dat haar inschattingsfouten haar geloofwaardigheid als bestuurder aantasten, het vertrouwen in de politiek een knauw geven en afbreuk doen aan het aanzien van het college. Zij vraagt de raad haar een kans te geven het vertrouwen in haar te herstellen.
Melkmarkt 12-14 in Zierikzee
De panden van Paula Schot en haar man aan de Melkmarkt in Zierikzee © Omroep Zeeland
Schot zegt dat ze, om het vertrouwen te herstellen, een zaakwaarnemer aanstelt om ervoor te zorgen dat het pand netjes wordt hersteld. De zaakwaarnemer moet de werkzaamheden scherp begeleiden. "Het kan zijn dat het herstelplan zodanig financiële consequenties heeft dat wij deze zelf niet kunnen dragen. In dat geval zullen wij het huis verkopen."
De wethouder vraagt de gemeenteraad het vertrouwen in haar te behouden, ze wil dus graag verder met haar baan. De gemeenteraad vergadert donderdagavond over de kwestie.