Veerse wethouder Tuk legt verantwoordelijkheid voor opvang jonge asielzoekers neer

De Veerse wethouder Bert Tuk (ChristenUnie) heeft vannacht aan het einde van een lang raadsdebat over de opvang van dertig jonge asielzoekers bij Serooskerke aangegeven dat hij niet langer verantwoordelijk wil zijn voor dit dossier. Ook treedt hij terug als kernwethouder voor Serooskerke. Hij deed dat nadat de voltallige gemeenteraad grote kritiek op het functioneren van het college van burgemeester en wethouders (B en W) had geuit.
Wethouder Bert Tuk Gemeente Veere Metseltekens
Wethouder Bert Tuk © Omroep Zeeland
De kritiek, ook van zeven insprekers, richtte zich erop dat B en W onvoldoende de inwoners en de dorpsraad bij de plannen voor de opvang had betrokken. Uiteindelijk stemde de raad met veertien tegen vijf stemmen wel in met het voorstel om dertig asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar gedurende vijf jaar op een terrein aan de Wilgenhoekweg ten zuiden van Serooskerke op te vangen. Als tussentijds het COA het aantal asielzoekers wil verhogen of de opvangtermijn wil verlengen, dan moet B en W dit opnieuw aan de gemeenteraad voorleggen. De gemeente Veere koopt de villa en het terrein waar de opvang moet plaatsvinden voor 1,5 miljoen euro.

Excuses

Tijdens het raadsdebat drongen diverse partijen erop aan dat het college excuses zouden aanbieden voor de manier waarop het had geopereerd. Niels te Sligte (SGP): "We vinden het goed dat de gemeente jonge mensen die zijn gevlucht, die hulp nodig hebben, onderdak wil geven. Maar hebt u daarbij niet de belangen van de inwoners van Serooskerke uit het oog verloren? Daarom moet het college excuses aanbieden en de dorpsraad, die het vertrouwen heeft opgezegd, weer bij het proces proberen te betrekken."
René Molenaar (ChristenUnie) stak de hand ook in eigen boezem "Ik vind dat we niet alleen het college verwijten moeten maken. Wij hebben als raad ook onvoldoende tegenspel geboden. Ik heb niet op het juiste moment aan het college aangegeven dat het anders moest."
Voor wethouder Tuk was het signaal uit de raad duidelijk. Aan het begin van zijn beantwoording zei hij: "We bieden als college onze excuses aan. We hebben onvoldoende oog gehad voor de zorgen van de dorpsraad en de inwoners. We hebben ook de kans gemist om u als gemeenteraad er nauwer bij te betrekken."

Motie van afkeuring

Voor het CDA, DTV en D66 waren de excuses niet voldoende. Zij stemden uiteindelijk tegen het voorstel om jonge asielzoekers aan de rand van Serooskerke op te vangen. Een op het allerlaatste ingediende motie van PvdA/GroenLinks die de werkwijze van het college afkeurde, haalde het niet. Vlak daarvoor had Tuk aangekondigd dat hij politiek niet langer verantwoordelijk wil zijn voor de opvang van de jonge asielzoekers en ook geen kernwethouder voor Serooskerke wilde zijn..
Dit is een artikel van WFM96.