Roompot moet betalen om verwachte verkeersdrukte Hof Domburg aan te pakken

Roompot moet flink in de buidel tasten als het zijn uitbreidingsplan voor Hof Domburg wil realiseren. Het vakantieconcern mag dan een flinke financiële bijdrage leveren om de te verwachten verkeerstoename te beteugelen. Concreet: de financiering van een rondweg om Domburg en wellicht ook een bijdrage aan verbetering van de verkeerssituatie in Grijpskerke. Dat besloot de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Veere dinsdagavond.
Hof Domburg
Hof Domburg © Roompot Vakanties
De commissie sprak gisteravond over de Visie Westrand Domburg. Men deed dat als experiment met een nieuw vergadermodel. Dit keer geen twee termijnen, waarin de raad vragen stelt en het college van burgemeester en wethouders (B en W) antwoordt, maar drie termijnen.
In de eerste termijn gaven de raadsleden in grote lijnen hun mening over het voorstel. B en W was hierbij toehoorder. In de tweede termijn was het tijd voor vraag en antwoord met het college. Daarna volgde er nog een derde termijn waarin raadsleden elkaar konden proberen te overtuigen.
Spoiler: dat laatste bleek al snel niet te lukken. Coalitie en oppositie waren als vanouds verdeeld. Ook was duidelijk dat het nieuwe vergadermodel niet zou leiden tot kortere vergaderingen. En dat in een gemeenteraad die erom bekend staat dat vergaderingen regelmatig tot na middernacht doorgaan.

'Van de agenda afhalen'

Chris Maas (PvdA/GroenLinks) stelde voor de uitbreiding van Hof Domburg van de agenda te halen. Zijn argument: de uitbreiding leidt tot meer toeristen en daardoor ook tot meer verkeersdrukte. Over beide onderwerpen praat de raad pas later in het jaar, tijdens de behandeling van de verblijfsrecreatie en de Noordwestroute. Maar de meerderheid van coalitiepartijen vond dat geen goed idee.
Roompot kan uitbreiden over de ruggen van de inwoners, die nu al lijden onder de verkeersdrukte.
Pieter Wisse, CDA-raadslid in Veere
Daarna ging het in de tweede termijn over het aantal 'verblijfseenheden' dat Roompot extra zou mogen bouwen. Waren dat er 420, waarover het college sprak of 520, het aantal dat de oppositie noemde? En hoeveel bedden zouden er in zo'n eenheid komen? Waren dat er gemiddeld drieënhalf, tot nu toe de gemeentelijke richtlijn, of vijf, waarover het college in het voorstel sprak? Chris Maas: "Belangrijk om te weten, want anderhalf bed extra erbij betekent bij 520 verblijfseenheden 780 toeristen extra en dus ook extra verkeersdrukte."
Wethouder René de Visser (SGP) probeerde een einde aan de verwarring te maken door te zeggen dat drieënhalf bed het huidige beleid was, maar vijf de maximale capaciteit. Dat vond Chris Maas vreemd: "U gaat op deze manier in tegen uw eigen beleid. Pieter Wisse (CDA) drukte het kernachtiger uit. "Op deze manier kan Roompot uitbreiden over de ruggen van de inwoners, die nu al lijden onder de verkeersdrukte."

'Duur van een zwangerschap'

De meeste coalitiepartijen konden zich wel vinden in de Visie Westrand Domburg. Ook zij hadden oog voor de toename van de verkeersdrukte. René Molenaar (CU): "Vroeger vonden de Walcherenaren twee zomermaanden drukte en daarna weer rust acceptabel, maar die tijd is voorbij. Daarom moeten we de zorgen heel serieus nemen en moet Roompot fors meebetalen aan het oplossen van de verkeersproblematiek, niet alleen in Domburg, maar ook in Grijpskerke."
Volgens Ad van Broekhoven (VVD) werd de soep niet zo heet gegeten. "We nemen nu een beslissing over de Visie Westrand Domburg. De definitieve plannen komen pas later. In het najaar besluiten we over de toekomst van de verblijfsrecreatie en waarschijnlijk volgend jaar januari over de Noordwestroute. Dat laatste voorstel is dus nu nog de duur van een zwangerschap van besluitvorming verwijderd. Reken maar dat Roompot die tijd gebruikt om met een financieel voorstel te komen voor de verkeersproblemen."
Uit zijn woorden sprak vertrouwen in Roompot dat andere raadsleden graag voor strengere regels wilden inruilen. Dat gold ook voor de bouw van een hotel, niet op wat in Domburg het 'KPN-terrein' heet in het centrum, maar op het terrein van Hof Domburg. Jacco van Maldegem (D66): "We moeten gewoon keihard stellen dat er maar op één locatie een nieuw hotel mag komen. Dan kiest Roompot als commercieel bedrijf voor een hotel op zijn eigen terrein."

Stikstof

José de Buck (DTV) vroeg als enig raadslid om toch vooral te kijken naar de uitstoot van stikstof van de bouwplannen van Roompot. "Onbegrijpelijk dat het college daarover niets zegt."
Op 18 april neemt de voltallige raad een besluit over de Visie Westrand Domburg. Dat gebeurt volgens het traditionele vergadermodel. En dat het dan - al even traditioneel - weer nachtwerk gaat worden, staat wel vast.
Dit is een artikel van WFM96.