Rechter verklaart ontslag bootlieden nietig

MIDDELBURG - De rechter zegt dat die twee werknemers en twee van hun collega's meteen weer aan de slag moeten kunnen. Gebeurt dat niet, dan volgt een dwangsom voor elke dag dat de werknemers thuis zitten.
Actievoerders Sinds eind 2010 voeren de bootlieden actie voor een normaal werkrooster. De VLB wilde de actievoerders ontslaan, omdat de arbeidsverhoudingen verstoord zouden zijn.