SGP Zeeland teleurgesteld over vertraging A4

MIDDELBURG -
De vertraging komt volgens Rijkswaterstaat door de hoeveelheid inspraakreacties en omdat bouwgrond later beschikbaar is. De SGP betreurt het dat de openstelling steeds wordt uitgesteld. Eerder werd namelijk gesproken over 2010.

Steun

De SGP wil, dat het dagelijks provinciebestuur zich maximaal inspant voor een eerder openstelling van de A4. Wat de SGP betreft moet daarvoor ook steun gezocht worden bij andere partijen voor wie de vertraging nadelig is, zoals de Provincie Noord-Brabant.

Belang

Door het nieuwe stuk rijksweg kunnen weggebruikers sneller vanuit het zuiden naar de Randstad rijden. Vanwege het belang voor Zeeland heeft de Provincie Zeeland een miljoen euro beschikbaar gesteld.
Foto: Beeldbank RWS