Bestuurlijke crisis dreigt bij de provincie

MIDDELBURG -
Volgens het college kon het besluit hierover genomen worden zonder medeweten van Provinciale Staten. De oppositie bestrijdt dat en heeft hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen in de arm genomen. Die concludeert dat het besluit van Gedeputeerde Staten in strijd is met de informatieplicht en het budgetrecht.