RvS: geen permanente snelheidsbeperking

DEN HAAG -
Het ministerie heeft de Raad van State tijdens de zitting gevraagd om zelf met een oplossing te komen. Maar de Raad ging hier niet op in.

Tijdelijk

Op dit moment geldt op de Zeeuwse lijn een tijdelijke snelheidsbeperking voor de goederentreinen. Deze tijdelijke snelheidsbeperking is van kracht zolang er nog geen geluidsschermen staan bij Kapelle.

Geluidsoverlast

Het gemeentebestuur wil een permanente snelheidsbeperking om de geluidsoverlast binnen de perken te houden. Prorail beweert dat er geen regels zijn waarmee dit kan worden opgelegd.
De Raad van State doet over zes weken uitspraak.
Foto: Rafaël Delaedt