Meeste rommel ligt op Zeeuws ankergebied

SCHOUWEN -
Schepen zouden met hun anker achter de obstakels kunnen haken. Met het verwijderen van de kabels en kettingen is de veiligheid op de Noordzee dus verbeterd. Zeventig objecten werden boven water gehaald, waaronder drie kilometer aan ankerkettingen, ankers, staalkabels en kluwen visnetten.
Vondsten
Rijkswaterstaat heeft in de ankergebieden ook een aantal opvallende oude vondsten naar boven gehaald. Zo zijn een scheepskanon en twee stokankers gevonden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht de vondsten. Het scheepskanon stamt waarschijnlijk uit de 17e of 18e eeuw.

Erfgoed

Van welk schip het historische vuurwapen afkomstig is, is niet bekend. Momenteel wordt het kanon geconserveerd. Vervolgens bekijkt de afdeling Scheeparcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waar het kanon het beste bewaard kan worden.