Minder strenge natuurregels voor Veerse Meer

WOLPHAARTSDIJK - Ook de regels in twaalf andere natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk Natura 2000 worden soepeler. Volgens Bleker kunnen sommige regels vervallen, omdat de acht soorten waar het om gaat, waaronder de noordse woelmuis en de meervleermuis, toch al worden beschermd.

Natura 2000

De Natura 2000-gebieden zijn gebieden die door de Nederlandse regering zijn aangemeld bij de Europese Commissie als speciale beschermingszone.

Foto: beeldbank Rijkswaterstaat