Dorpsraad hekelt geslotenheid onderzoek Thermphos

Onderzoek

NIEUWDORP - Het onderzoek bestaat onder meer uit metingen van luchtverontreiniging door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de gezondheidsenquêtes onder personeel en omwonenden van Thermphos. Verder worden resultaten verwacht over de mate waarin de ziekte kanker voorkomt in het Sloegebied en hoeveel metalen in de lucht zijn gemeten tussen 1996 en 2010.

Uitgesteld

De resultaten werden al lang verwacht, in januari van dit jaar zouden ze worden gepresenteerd, maar dat werd steeds met een maand uitgesteld. Nu zou er duidelijkheid moeten komen over hoe het is gesteld met de gezondheid in en rond het fosforbedrijf, dat door de provincie streng wordt gecontroleerd op uitstoot van schadelijke stoffen.

Stankoverlast

Omwonenden klagen al jaren over uitstoot van de fabriek. De stankoverlast leidde vorig jaar tot tientallen klachten uit de omgeving. Verder zijn omwonenden benieuwd naar het onderzoek of er meer gevallen van kanker voorkomen dan elders in Zeeland. Dat zou volgens hen te wijten zijn aan de uitstoot van de fabriek, die soms zichtbaar is als een soort blauwige walm rond Nieuwdorp en omgeving.
Meer informatie over Thermphos is te vinden in het dossier.