Geen informatie voor Goese oud-Dutchbatter

DEN-HAAG / GOES -
Hij had informatie opgevraagd over de graven bij het ministerie, maar kreeg telkens een afwijzend antwoord. Maat maakte als Dutchbatter de oorlog in voormalig Joegoslavië van dichtbij mee en was ook getuige van de val van Screbrenica.

Informatie

Volgens Maat moet er nog informatie aanwezig zijn over de graven bij de Koninklijke Marechaussee en in correspondentie van het ministerie van Defensie met het Rode Kruis. Maar volgens de Raad van State heeft het ministerie alles gedaan wat het kon om die gegevens boven water te krijgen en heeft dat niets opgeleverd.

Mogelijke locatie

Eerder kreeg Maat van het ministerie twee foto's en een kaart met daarop de mogelijke locatie van een graf. Dat had Maat afgedwongen via de rechter. De rechtbank concludeerde destijds ook al dat het ministerie niet over meer informatie beschikt dan dat. De Raad van State komt nu tot dezelfde conclusie.

Andere zaak

Vorig jaar had de oud-Dutchbatter meer succes met een andere zaak. De Raad van State oordeelde toen dat minister Hillen moest uitleggen waarom hij het operatiebevel van Dutchat III niet openbaar maakt. Dave Maat probeert de documenten op tafel te krijgen om aan te tonen dat het achteraf is veranderd. Dat zou zijn geweest na de val van Screbrenica waarbij hij en de andere blauwhelmen machteloos toekeken

Srebrenica

De Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat III maakten in juli 1995 de val van de moslimenclave Srebrenica mee. In de dagen na de val werden bijna 8000 moslimmannen weggevoerd en vermoord.