Vogelbescherming in hoger beroep over ontpoldering

ZEIST -
Afgelopen najaar is de ontpoldering van de Hedwigepolder, van driehonderd hectare, opgenomen in het regeerakkoord.

Afspraken

Volgens de Vogelbescherming wordt met deze ontpoldering nog niet voldaan aan de afspraken in de Scheldeverdragen uit 2005. Over het tweede deel, in het gebied tussen Vlissingen en Hansweert, is in het regeerakkoord niets vastgelegd.

Platen

Voor de Vogelbescherming is de Westerschelde 'een cruciale schakel' in de vogeltrek. Directeur Fred Wouters: "Het natuurherstel is broodnodig na de diverse vaargeulverdiepingen. Trekvogels zijn voor voedsel afhankelijk van de (wad)platen in de Westerschelde. Deze platen verdwijnen door de verdiepingen. Door ontpoldering ontstaat nieuw leefgebied."

Uitspraak

Het hoger beroep volgt na een uitspraak van de rechtbank in Den Haag in oktober 2012. De Vogelbescherming verwacht in hoger beroep een andere uitspraak.