'Belgische duikers zeker niet roekeloos'

OOST-SOUBURG - Dus statistisch gezien zijn er bij de ongevallen ook meer Belgen betrokken." In België worden jaarlijks 80 ongevallen geregistreerd. "Maar 60 daarvan zijn incidenten en geen echte ongevallen," zegt Margodt. Van de 20 geregistreerde ongevallen vinden er jaarlijks 5 in Zeeland plaats. "En die ongevallen hebben heel vaak een medische achtergrond. Zo is er de afgelopen tijd meerdere keren iemand omgekomen door een hartinfarct." Problemen bij decompressie is een andere veel voorkomende oorzaak van een ongeval.

Imago

Het slechte imago dat de Belgen hebben, berust volgens Margodt op gedrag uit een ver verleden. "Zo'n 20 tot 30 jaar geleden gingen Belgische duikers relatief diep en was hun opleiding niet altijd goed. Maar nu voldoet de Belgische opleiding aan dezelfde Europese normen als de Nederlandse. Er zijn bovendien tal van boeken door Belgen geschreven over duiken in de Oosterschelde, dus de risico's van stroming en ongelijke bodem in de Oosterschelde zijn bekend.

Ereraad

Als een duiker in België zich niet aan de regels houdt, dan kan hij voor de zogeheten ereraad worden gesleept. Dat is een soort duikrechtbank. Deze ereraad heeft geen officiële juridische status, maar de Belgische rechtbank neemt het oordeel van de raad vaak over en verzekeraars vergoeden geen schade als de ereraad heeft vastgesteld dat de duiker zich roekeloos heeft gedragen.