HISWA niet blij met nieuwe openingstijden Zeelandbrug

ZIERIKZEE -
Ook druist het besluit in tegen de wens van de provincie om Zeeland een watersportprovincie van allure te laten zijn. Dit staat in een brief aan Gedeputeerde Staten, die is ondertekend door de HISWA, het Watersportverbond en de ANWB.

Tijdwinst

De organisaties zeggen dat de recreatievaart een uur langer moet wachten door het schrappen van de opening in de avondspits, terwijl de tijdwinst voor het wegverkeer miniem is. Door de maatregel zou het verkeer maar vier minuten langer kunnen doorrijden.

Onvoorspelbaar

Bovendien kunnen automobilisten volgens de bezwaarmakers het wachten voor de open brug vermijden door hun reis goed te plannen. Voor de watersporters is dat moeilijk omdat wind en stroming onvoorspelbaar zijn, aldus de watersportsector.