Verzwakte dijken Breskens aangepakt

BRESKENS - Het werk gaat een jaar duren. De kosten worden betaald uit het hoogwaterbeschermingsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Breskens is het derde project van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen. Eerder is de kust tussen Nieuwvliet-Groede al versterkt en is de Zwarte Polder herdijkt.

Overzicht

De komende drie jaar staan Waterdunen en Cadzand-Bad op de planning. Een overzicht van alle kustversterkingen in Zeeland vindt u op de website www.kustversterkingen.nl.

Verhoging

De steenbekleding van de bestaande dijken wordt vervangen om ze te versterken. Waar nodig zullen de dijken ook verhoogd worden. Naast de dijkwerkzaamheden komt er een nieuwe toegangsweg naar het Veerplein en komt er een fietspad naar het nieuw aan te leggen duingebied bij de Scheldeveste.

Napoleon

Naast versteviging van de dijken komt er bij de Scheldeveste een lage betonnen muur op de dijk met tekst en een beeld dat past bij de geschiedenis van het fort Napoleon dat daar vroeger stond.

Overzicht werkzaamheden

Scheldeveste
- Januari t/m februari: verwijderen begroeiing
- Maart t/m april: verwijderen dijkmeubilair en -bekleding
- April t/m juni: afgraven en verwerken zand
- April t/m juni: aanbrengen nieuwe dijkbekleding, incl fundering
- Juni t/m augustus: plaatsen betonnen keermuur op de dijk
- Augustus t/m september: aanbrengen dijkmeubilair en infrastructuur
- Oktober: planten van helm

Veerplein
- Dec t/m januari: slopen gebouwen en uitvoeren sanering
- Januari t/m februari: verwijderen begroeiingen
- Janurai t/m verwijderen kabels en leidingen
- Januari t/m maart: aanvoeren, afgraven en verwerken zand
- Maart t/m mei: aanvoeren en verwerken klei
- April t/m juni: aanbrengen nieuwe wegen
- Mei t/m augustus: afsluiten en dichtmaken aanlegplaatsen oude veerboten
- Juni tm/m juni: aanbrengen bestrating en terugplaatsen wegmeubilair

Badstrand
- Februari t/m maart: verwijderen begroeiing en plaatsen palenrij
- April t/m mei: diverse opruimwerkzaamheden
- Maart t/m juli: afgraven en verwerken zand
- April t/m juni: aanbrengen nieuwe stenen
- Augustus t/m september: aanbrengen berm van asfalt
- September: aanbrengen dijkmeubilair, trappen en afrasteringen
- Oktober: planten van helm