'Maak een einde aan lozen Belgisch afvalwater'

MIDDELBURG - Het overschrijden van de lozingsnormen gebeurt met toestemming van de Europese Commissie. De Partij voor Zeeland vindt dat Europa met twee maten meet, omdat het Nederland aanspreekt op de waterkwaliteit van de Westerschelde in de Hedwige-kwestie.

De PvZ wil nu dat het provinciebestuur de kwestie aanhangig maakt bij de Europese Commissie. Eerder wilde het dagelijks provinciebestuur dat niet doen.