Voetbal voor mini-pupillen in de lift bij VC Vlissingen

OOST-SOUBURG -
Specifieke cijfers voor Zeeland zijn er niet. Wel voor het district Zuid 1, waar Zeeland bijhoort. Daar is een lichte daling te zien. Tot en met vorig seizoen waren er iets meer dan 24 duizend kinderen actief in het district Zuid 1. In het seizoen 2008-2009 waren dat er nog bijna 25 duizend.

VC Vlissingen

Een van de verenigingen in Zeeland waar het voetbal voor mini-pupillen in de lift zit, is VC Vlissingen. Die club heeft nu twee teams met mini-pupillen. Binnenkort komt daar een derde team bij.