Huizen Middelburg worden opgeknapt

MIDDELBURG -
Tijdens een buurtbezoek van de SP in januari van dit jaar bleek dat veel bewoners klachten hebben over schimmel, vocht en gebrekkige ventilatie in de woningen. Daarop startte de politieke partij een enquête in deze buurt. De problemen bleken zo groot dat er in juni een kritisch rapport gepresenteerd werd met de titel “Edelstenenbuurt: een juweel zonder glans”.
Woongoed erkende de problemen en heeft samen met onafhankelijke experts op het gebied van asbest en vocht gezocht naar oplossingen. Komende winter wordt in een proefwoning gekeken of de aangedragen oplossingen ook daadwerkelijk voldoende zijn. Het gaat dan onder andere om het plaatsen van dubbelglas, vervanging van verrotte kozijnen en mechanische ventilatie in badkamer, keuken en toilet. De woningen met asbest worden aangepakt, er komt nieuwe dakbedekking, platen en afvoerpijpen op het dak worden vervangen.