Afvalwatertank Heros bron stankoverlast

SLUISKIL -
Er werd veel geklaagd over een gas- en olielucht en chemische lucht, waarvan de herkomst moeilijk te bepalen was. Onderzoek heeft uitgewezen, dat via een open ontluchting op een afwateringstank damp kon ontsnappen.

Filter

In de vergunning van Heros staat dat de tank moet zijn voorzien van een actief koolfilter dat de geur uit de ontsnappende damp filtert. Heros heeft dit filter op last van Provincie Zeeland alsnog gemonteerd. De provincie gaat ervan uit dat door het wegnemen van deze bron dit stankprobleem is opgelost.

Mestgeur

Daarnaast werd veel geklaagd over een zware mestgeur. Deze stankoverlast werd veroorzaakt door een aantal incidenten bij het bedrijf Lijnco. Lijnco, dat biogas produceert, doet onderzoek naar de oorzaak en uit dat onderzoek komen actiepunten voor verbetering. Deze actiepunten moeten herhaling van deze incidenten voorkomen.