Weinig animo voor Thoolse Sudbury School

OUD-VOSSEMEER - De initiatiefnemers spraken toen de verwachting uit na een jaar twintig leerlingen te hebben. Maar tot dusver loopt het dus niet storm.

Schoolgeld

De magere groei heeft volgens de initiatiefnemers onder meer te maken met de kosten. Het schoolgeld van 3400 euro deed de ouders van twee leerlingen besluiten een andere school te zoeken. Het schoolgeld wordt pas verlaagd als de school quite speelt. Maar dat zit er dus voorlopig niet in. Volgens de staf is het onduidelijk hoe lang de school financieel het hoofd boven water kan houden met zo weinig leerlingen.

Privéschool

De privéschool is een initiatief van twee ouders uit Tholen. Zij zagen dat hun kinderen vastliepen in het reguliere schoolsysteem en zochten naar een vrijere onderwijsvorm. Ze vonden die in de Amerikaanse Sudbury School.

Regels

Op een Sudbury School zijn kinderen vrij om te doen wat ze willen binnen democratisch opgestelde regels van de school. Er zijn dus geen klassen, leerplannen of overhoringen. De kinderen zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen leren. De inspectie is zeer kritisch over het geboden onderwijs en erkent de onderwijsvorm niet. Het type onderwijs wordt gezien als controversieel. Behalve in Tholen, zijn er Nederlandse Sudbury Scholen in Amersfoort en Beverwijk.