Peijs wil miljoenencompensatie Hedwige

MIDDELBURG -
Die 20 miljoen moet volgens Peijs komen uit de besparing die ontstaat, nu het plan van staatssecretaris Henk Bleker om op drie plaatsen te ontpolderen niet door de Kamer kwam. Waarschijnlijk zal Vlaanderen eisen dat nu de volledige Hedwigepolder onder water te zetten. Dat plan is 20 miljoen goedkoper.
Het nieuws rond de Hedwigepolder ontlokt reacties bij de betrokkenen. Sommigen zien de toekomst van de polder donker in, anderen zien nog kansen.

Koppejan

Het verwerpen van het alternatieve ontpolderplan door de Tweede Kamer doet CDA-Kamerlid Ad Koppejan uit Zoutelande pijn. Koppejan zei dat gehele ontpoldering van de Hedwigepolder nu dichterbij is gekomen. "Ik blijf echter strijden om ontpoldering te voorkomen. "

Robesin

Johan Robesin van de Partij voor Zeeland is juist blij met het verwerpen van het plan Bleker 2. Hij noemt dit een nieuwe kans om terug te gaan naar het oorspronkelijke plan om de hele Hedwigepolder te sparen. Hij zegt dat Nederland en Vlaanderen er samen uit moeten komen en niet naar de Europese Commissie moeten luisteren. Die gaf eerder aan dat Nederland zich aan de oorspronkelijke afspraken in de Scheldeverdragen moet houden. Daarin stond dat Nederland de Hedwigepolder onder water zou zetten.

Vlaanderen

Het Belgische persbureau Belga heeft gemeld dat Vlaanderen de strijd aan gaat met Nederland vanwege de Hedwigepolder. De regering van de Belgische deelstaat zou een zogeheten geschillenprocedure willen beginnen. Nederland moet volgens de Vlamingen de afspraken over het ontpolderen van de complete Hedwigepolder nakomen.