Hardrijders gaan in België voorlopig vrijuit

OOST-SOUBURG -
De Belgische politiekorpsen in de grensstreek konden tot begin dit jaar rechtstreeks gegevens over nummerplaten opvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Maar de Nederlandse instanties zijn overgeschakeld naar één contactpunt bij de Belgische zusterorganisaties van de RDW. Die zijn echter nog niet klaar met aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het uitwisselen van gegevens op de nieuwe wijze.
Automobilisten die in België langs de kant van de weg worden gezet, krijgen nog wel een bekeuring die moet worden betaald.