Verdeeldheid over financiering Veiligheidsregio

MIDDELBURG -
Borsele en Terneuzen vinden dat Vlissingen te weinig betaalt. De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt gerelateerd aan risicogebieden in een gemeente. Daardoor worden Borsele en Terneuzen, met de kerncentrale en Dow in hun gebied, extra aangeslagen.

Vlissingen

Vlissingen betaalt, volgens de protesterende gemeenten, niets extra's voor het industrie en daarmee risicogebied Vlissingen-Oost. Ook andere Zeeuwse gemeenten vinden dat ze verhoudingsgewijs teveel moeten betalen. In december 2013 wil de Veiligheidsregio Zeeland een definitieve overeenkomst hebben over deze zogenoemde verdeelsleutel.

Veiligheidsregio

In de Veiligheidsregio Zeeland werken besturen en diensten samen op het terrein van onder andere rampenbestrijding en brandweerzorg. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de dertien Zeeuwse gemeenten.