Hostel Middelburg moet sluiten

MIDDELBURG -
Vanuit het Rijk moet bovendien het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg worden teruggedrongen.

Schakel

Zowel de cliënten als de medewerkers van het Hostel betreuren de sluiting. Het Hostel was voor veel van de bewoners een onmisbare schakel tussen verpleging enerzijds en terugkeer naar de maatschappij anderzijds.

Oplossing

Voor alle inwoners wordt een oplossing gezocht door Emergis. Voor de medewerkers is een sociaal plan in werking gezet.