Windmolens van 140 meter in Zierikzee

ZIERIKZEE -
De Vereniging Stad en Lande, een aantal omwonenden en de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland zien de komst van de windmolens niet zitten. Onder meer omdat het landschap zou worden aangetast en omdat de windmolens vlakbij het Natura-2000 gebied Oosterschelde zijn gepland.
Maar volgens de Raad van State is er voldoende onderzoek gedaan naar de inpassing van de windmolens in het landschap. Bovendien is de Gouweveerse Zeedijk bij Zierikzee door de provincie al eerder aangewezen als mogelijke locatie voor windenergie.