Bleker: compromis was onvermijdbaar

Opgewacht

MIDDELBURG - Om 16.45 uur arriveerde Bleker op het Abdijplein in Middelburg. Bleker werd opgewacht door een groep journalisten en leden van het actiecomité Red onze Polders. Voor de bijeenkomst in Middelburg waren alle betrokken gemeenten, belangenorganisaties en landeigenaren uitgenodigd. Afgelopen vrijdag werd bekend dat staatssecretaris Bleker een derde van de Hedwigepolder onder water wil laten zetten.

Polders

In totaal moet voor bijna 300 hectare aan nieuw natuurgebied worden gecreëerd. Naast een derde van de Hedwigepolder (100 hectare) wordt de Welzingepolder volledig ontpolderd, de Schorerpolder deels (samen goed voor 125 hectare) en de Appelzak (65 hectare).

Dossier

Een volledig overzicht van alle berichten over de ontpoldering van de Hedwigepolder in het dossier ontpoldering.