Winst EPZ in 2010 de helft lager

BORSSELE -
De kerncentrale van EPZ was vorig jaar langer uit bedrijf omdat de splijtstofwisseling langer duurde dan was verwacht. Bovendien was er onverwacht onderhoud aan de buitendijkse koelwaterleiding.

Duurder

EPZ was ook meer geld kwijt aan brandstoffen, zoals splijtstof voor de kerncentrale, en steenkool plus gassen en biomassa voor de kolencentrale.