Advies: water landbouw kan best zouter

OOST-SOUBURG - Stuyt heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de levering van zoet water aan de landbouw door de verschillende waterschappen in kaart bracht.
De onderzoeker richtte zich in het bijzonder op de kustprovincies zoals Zeeland, omdat die in tijden van aanhoudende droogte te maken hebben met te zout oppervlaktewater.
Waar het ene waterschap voor een bepaald gewas een maximumgrens aanhoudt van 200 milligram zout per liter, houdt het andere een grens aan van 600 milligram per liter.