'Benoeming directeur Jeugdzorg onrechtmatig'

MIDDELBURG -
Volgens Smeels heeft de rechter
voorlopig geschorst, omdat het college van Gedeputeerde Staten onzorgvuldigd heeft gehandeld. De huidige benoeming is door deze schorsing ongeldig volgens Smeels.

Oud-gedeputeerden

GS benoemden de oud-gedeputeerden Lous Coppoolse en Jaap Hennekeij als leden van een tijdelijke Raad van Toezicht, maar volgens Smeels waren GS daartoe wettelijk niet bevoegd.
Smeels zegt dat de uitspraak van de rechter erop neerkomt dat hij dus eigenlijk nog steeds lid is van de Raad van Toezicht is van Bureau Jeugdzorg Zeeland.