2011 een absoluut topjaar voor Zeeuwse havens

TERNEUZEN -
Al eerder dit jaar werden grote groeicijfers voorspeld. Toen leek het erop dat de Zeeuwse havens zelfs 9 procent zouden groeien. Maar door de recessie is de handel en overslag het laatste kwartaal teruggezakt, waardoor het uiteindelijke groeicijfer op 6 a 7 procent uitkomt.

Banengroei

Door de groei, blijft het aantal banen in de Zeeuwse havens toenemen. Waar in andere sectoren mensen hun werk verliezen, zijn er over het algemeen in de Zeeuwse havens alleen maar banen bij gekomen.


Werklust
Het succes van de Zeeuwse havens zit 'm volgens directeur Van der Hart in de diepe wateren in de Westerschelde, waardoor grote zeeschepen makkelijk kunnen aanmeren. Ook zijn er geen files bij de afvoerroutes, en tellen de havens veel familiebedrijven, waar harder gewerkt zou worden. De havendirecteur roemt de werklust van de Zeeuwse medewerkers in de haven, die anders zou zijn dan in andere havens. "Hier gaan ze niet om 5 uur naar huis", aldus Van der Hart.