RvS wil meer informatie over aantal Grote Sterns

ZEEUWS-VLAANDEREN -
Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt vierduizend broedparen genoeg in de Westerschelde en Saeftinghe, maar de Vogelbescherming tekende daartegen beroep aan omdat het Deltagebied veel meer Grote Sterns zou kunnen herbergen.

Uitleg

De Raad van State vindt dat staatssecretaris Bleker beter moet uitleggen waarom het natuurbeschermingsgebied Westerschelde en Saeftinghe niet meer dan vierduizend broedparen Grote Sterns hoeft te hebben.
Over het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe gingen overigens veel meer personen en organisaties in beroep bij de Raad van State, met name over de begrenzing van het gebied dat bescherming verdient. Die beroepen werden allemaal ongegrond verklaard.

Beperkingen

De gemeente Sluis en een aantal exploitanten van strandpaviljoens zijn bang voor beperkingen voor de recreatie bij het strand in Nieuwvliet.