Bouwers Ooesterscheldekering voor het laatst bijeen

NEELTJE JANS - De reünie werd de afgelopen 25 jaar om de vijf jaar gehouden. Het waren mooie momenten voor mensen die vaak tien jaar lang lief en leed met elkaar deelden. Daar komt nu door de sterjke vergrijzing van de reünisten een einde aan.

Monument

Tijdens de reünie werd ook stilgestaan bij de vijf bouwers die omkwamen tijdens de aanleg van de Oosterscheldekering. De Stichting reunie van de oud-bouwers neemt de suggestie voor een monument voor de vijf bouwers zeer serieus. Rijkswaterstaat wacht de suggestie van de stichting af, voor zij met een reactie komt.