RIVM waarschuwt voor smog

OOST-SOUBURG -
Smog kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht. De hinder is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel en een toename van luchtwegklachten. Vanaf maandag lijkt de kans op smog grotendeels voorbij.
Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon.