'Zeeland Refinery voldoet aan millieunormen'

NIEUWDORP -
De Stichting Natuur en Milieu en de Coöperatie for the Environment wilden via de Raad van State afdwingen dat het bedrijf minder schadelijke stoffen mag uitstoten. Volgens die milieuorganisaties wordt de lucht in de omgeving te veel vervuild. Zo zou Zeeland Refinery niet altijd de best beschikbare technieken tegen luchtvervuiling toepassen en zou het bedrijf continue moeten meten wat en hoeveel schadelijke stoffen worden uitgestoten.
De Raad van State vindt dat de raffinaderij gewoon aan de milieunormen voldoet.