Gezocht: Vlissingers die DNA willen afstaan

VLISSINGEN -
Uit opgravingen aan de Oude Markt en in het Scheldekwartier zijn skeletten uit de vijftiende eeuw gevonden. Archeologen willen nu weten of er sprake van verwantschap is tussen huidige Vlissingers en de Vlissingers uit de vijftiende eeuw.

Spaans bloed

De Archeologische dienst hoopt door het onderzoek meer informatie te krijgen over de samenstelling van de bevolking. Stroomt er bijvoorbeeld sinds de Tachtigjarige Oorlog meer Spaans bloed door Vlissingse aderen?
Geïnteresseerden moeten zich voor 22 juni aanmelden door het invullen van het formulier op internet: www.vlissingen.nl/vlissingendna .