CDA: helderheid over Westerschelde

OOST-SOUBURG -
Door onjuistheden in een brief van de Commissie over onder meer de bevoegdheden van de Provincie Zeeland en het aantal hectares natuurherstel via ontpoldering, is volgens Van Nistelrooij onrust en verwarring ontstaan.
De discussie over de Hedwigepolder is al beladen genoeg zonder dat de Commissie steken laat vallen, stelt Van Nistelrooij. Hij wil van de Commissie een schriftelijke reactie waaruit blijkt dat alle betrokken partijen van dezelfde gegevens uitgaan.