Lot Middelburgse kerken na zomer duidelijk

MIDDELBURG -
De Morgenster en de Oostkerk zijn twee van in totaal elf kerkgebouwen binnen de Protestantse Gemeente Middelburg. Onderhoud van al die kerkgebouwen is te duur en ook het aantal leden daalt, waardoor steeds minder geld binnenkomt. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor beide kerkgebouwen.

Commissie

Een speciale commissie is ingesteld om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de Morgenster en de Oostkerk. Volgens Leendert Marijs, scriba van de algemene kerkenraad kan een afgestoten kerkgebouw een compleet nieuwe invulling krijgen. Het zouden bijvoorbeeld restaurants, hotels, maar ook musea kunnen worden.