Goese lyceum herbergt vele herinneringen

GOES -
Het multifunctionele gebouw beslaat 12.500 vierkante meter en moet de huidige school aan de van Dusseldorpstraat vervangen.

Herbestemming

Of de oude gebouwen gesloopt worden of een herbestemming krijgen is nog niet duidelijk. Het oude MAVO gebouw aan de Dusseldorpstraat is een beschermd stadsgezicht. Zowel leraren als leerlingen kijken uit naar het moment van de verhuizing.