Noord-Beveland bezint zich op toekomst

WISSENKERKE -
De komende tijd gaat het aantal inwoners naar verwachting niet dalen, maar neemt het aantal jongeren tot 17 jaar wel af met bijna een kwart. Terwijl het aantal ouderen vanaf 60 jaar met bijna een derde stijgt.

Woningen

De gemeente wil onder meer duidelijk krijgen wat ongeveer nodig is aan starterswoningen en seniorenwoningen, en wat er aan zorg- en welzijnsinstellingen op Noord-Beveland gewenst is. Verder kan het dalend aantal leerlingen gevolgen hebben voor het voortbestaan van de zes basisscholen in de gemeente.

Gemeenteraad

Het project ‘Krimp, ontgroening en vergrijzing’ wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering op donderdag 10 november.